Om oss

Den 1. oktober ble SG Finans en del av Nordea Finance. Selskapet markedsføres under varemerket Nordea Finance og har det juridiske navnet Nordea Finance Equipment AS.

Om Nordea Finance Equipment AS

Nordea Finance Equipment AS er et av Nordens fremste finansieringsselskaper, og våre tjenester markedsføres under varemerket Nordea Finance. Vi er en del av Nordea og er et selvstendig søsterselskap til Nordea Finans inntil vi blir ett Nordea Finance. Vi har en sterk lokal tilstedeværelse gjennom våre 21 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en forvaltningskapital på NOK 42 milliarder og 360 dyktige medarbeidere, som alle jobber for å kunne tilby gode løsninger for våre over 50.000 kunder og samarbeidspartneres virksomhet.

Forretningsidé, verdier og ledelse

Forretningsidé

Nordea Finance Equipment skal med lokalt nærvær og nordisk nettverk tilfredsstille nordisk nærlingslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester ved fleksible finansielle løsninger.

Verdier

Collaboration, Ownership, Passion og Courage.

Visjon

Nordens foretrukne finansieringsselskap.

Våre eiere

Nordea Finance equipment AS er et heleid datterselskap av Nordea Bank Abp og er en del av Nordea Finance. Nordea er representert i 19 land via flere bankkontorer, datterselskaper og representasjonskontorer. Vi har i dag 30.000 medarbeidere og mer enn 10 millioner kunder innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Vårt hovedkontor er lokalisert i Helsinki.

Administrativ ledelse

Carsten Thorne
Administrerende direktør/CEO
Send e-post

Pressekontakt

Bård Hauge
Markedsdirektør
Send e-post / +47 907 83 999 

Vår historie

1963
Elcon etableres
Elcon kjøpes opp av Gjensidige
1982
1995
Elcon Finans endrer navn til Gjensidige Bank
Navnet endres tilbake igjen til Elcon Finans, fortsatt som Gjensidige og deretter DNB som hovedeiere
2000
2001
Elcon oppretter virksomhet i Danmark
Elcon oppretter virksomhet i Sverige
2002
2005
ELCON Finans kjøpes opp av Santander Group og fisjoneres, hvor en del blir kjøpt opp av Societe Generale Group, og SG Finans AS blir etablert
SG Finans AS kjøpes opp av Nordea og Nordea Finance Equipment AS etableres
2020

Tall og fakta

Tall og fakta

 • 900,5 millioner
  Resultat 2019 i NOK
 • 39,6 milliarder
  Forvaltningskapital 2019 i NOK
 • 272
  Antall ansatte Norge
 • 42
  Antall ansatte Sverige
 • 45
  Antall ansatte Danmark
 • 359
  Antall ansatte Totalt

Etikk og samfunnsansvar

Nordea Finance skal bidra til bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden som kreves av selskapet. Videre forventer vi at våre kunder, samarbeidende leverandører og øvrige kontraktspartnere etterlever en høy etisk standard, og overholder de til enhver tid gjeldende lover og regler. Nordea Finance skal kjennetegnes av høy etisk standard gjennom våre grunnleggende prinsipper. 

Nordea i samfunnet

Lov om hvitvasking

Nordea Finance har i henhold til Hvitvaskingsloven innført flere tiltak for å avdekke og forhindre hvitvasking.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Hvitvaskingsloven) har som formål å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Loven gjelder blant annet for alle banker og finansieringsselskaper i Norge herunder filialer av utenlandske foretak.

Nordea bekjempelse av hvitvasking

Miljøfyrtårn

Vi er stolte over å kunngjøre at vi er først ute i Norge med å bli tildelt Miljøfyrtårnsertifisering etter de nye bransjekriteriene for bank og finans. Vi er sertifisert etter en uavhengig vurdering av Stiftelsen Miljøfyrtårn og må gjennomgå en re-sertifiseringsprosess hvert tredje år.

De nye bransjekriteriene tar nå for seg de vesentlige miljøaspektene i finansinstitusjonenes kjernevirksomhet i tillegg til den tradisjonelle sertifiseringen som dekker den fysiske driften av egne virksomheter.

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Great place to work

Vi er sertifisert som Great place to work

Det betyr at alle ansatte har fått en ekstern undersøkelse om hvor bra de trives som ansatt i Nordea Finance Equipment AS, og resultatene viser tydelig at vi er et selskap som er fint og trygt å jobbe i. Dette ønsker vi ta med oss i hverdagen, men også som en trygghet til deg som ønsker å jobbe hos oss, at vi er et Great Place To Work.

 

Great Place To Work

Jobb i Nordea Finance

Dyktige og motiverte medarbeidere er en viktig årsak til at Nordea Finance er et av Nordens fremste finansieringsselskaper innen equipment leasing og factoring. Det vil det også være for fremtiden. Vi kan tilby følgende;

 • Utfordrende oppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En sterk og inkluderende selskapskultur basert på et godt forankret verdigrunnlag
 • Internt og ekstern opplæring
 • Gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsavtaler, aksjeordning og banktilbud
 • Tilfredse medarbeidere som er stolte over å jobbe i selskapet
 • God tilrettelegging for balanse mellom arbeid og fritid
 • Ferieboligordning i inn- og utland
 • Arrangering av sportslige og sosiale aktiviteter