Vi har fått ny e-postadresse! Benytt kontaktskjema eller avslutt mailadressen med @nordeafinance.com i stedet for @sgfinans.no.

Vi oppdaterer din kundeinformasjon

Finansnæringen er lovpålagt å innhente og holde oppdatert informasjon om sine kunder. Dette er et av flere tiltak finansnæringen gjør for å forhindre økonomisk kriminalitet. Det er derfor viktig at vi har god kunnskap om deg som kunde og din bruk av våre tjenester.  Det innebærer at du vil kunne få spørsmål som kan oppleves som uvanlige.

 

Hva betyr dette for meg?

Vi vil fremover kunne kontakte deg enten via telefon, brev eller epost for å få svar på spørsmål om ditt kundeengasjement for å sikre at all informasjonen vi har på deg er korrekt og oppdatert. Du vil få spørsmål om å bekrefte informasjon om ditt foretak og din bruk av våre tjenester, tilsvarende som du gjorde ved etableringen av kundeforholdet. Informasjonen du deler med oss vil bli behandlet konfidensielt, og i henhold til reglene for taushetsplikt.

 

Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Katrine Flatøy
E-post: katrine.flatoy@nordeafinance.com
Telefon: 976 65 240

 

Andreas Engstrand
E-post: andreas.engstrand@nordeafinance.com
Telefon: 406 39 599