På grunn av vedlikehold vil Kundeportalen være utilgjengelig i perioder fredag 24. september

Forsikring

Under finner du informasjon om hvor du skal henvende deg dersom det oppstår en skade på utstyret, samt forsikringsvilkår. Hvilke vilkår som gjelder for deg avhenger av hvilke maskiner eller type utstyr som er leaset/leid av oss.

Hva gjør du ved en skade?

Kontaktpersoner og forsikringsvilkårene for deg som har fått forsikring direkte med Nordea Finance Equipment AS, ikke gjennom leverandør.

Ved skade på direkte utstyr – (Motor, arbeidsmaskiner og tilhengere) skal skaden meldes elektronisk direkte til skadeavdelingen hos Protector.

Ved skade må leietaker omgående ta kontakt med skadeavdelingen hos Protector forsikring, og gi disse opplysningene:

• At forsikringen er gjennom Nordea Finance Equipment AS
• Kontraktsnummer
• Polisenr. 1112798 hos Protector forsikring

skade@protectorforsikring.no
TLF: 24 13 18 00

Kontaktpersoner og forsikringsvilkår for forsikring inngått gjennom
leverandør.

Ved skade på utstyr hvor avtalen er inngått gjennom samarbeidende leverandør (IKT mobilt og stasjonært utstyr, nettbrett og mobil, samt industriutstyr) skal skaden meldes elektronisk direkte til skadeavdelingen hos Protector.

Ved skade må leietaker omgående ta kontakt med skadeavdelingen hos Protector forsikring, og gi disse opplysningene:

• At forsikringen er gjennom Nordea Finance Equipment AS
• Kontraktsnummer
• Polisenr. 1112800 hos Protector forsikring

skade@protectorforsikring.no
TLF: 24 13 18 00

Fornyelsesbetingelser 2021

Fra 01.03.2021 vil nye betingelser være gjeldende for kunder av Nordea Finance Equipment AS.

Fornyelsesbrev 01.03.2021