Vi har fått ny e-postadresse! Benytt kontaktskjema eller avslutt mailadressen med @nordeafinance.com i stedet for @sgfinans.no.

Spørsmål og svar om Nordea Finance

Her har vi samlet spørsmål og svar om at SG Finans nå er en del av Nordea

Sammenslåingen

Blir selskapet SG Finans borte? Arrow Down

SG Finans som selskap består som i dag, men bytter navn til Nordea Finance Equipment.

Hva skjer fremover? Arrow Down

Nordea Finance Equipment AS vil inntil videre fortsette som et separat juridisk selskap, i Nordea.

Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg lurer på noe? Arrow Down

Hvis du har en fast kontaktperson vil det inntil videre være den samme. Du er ellers velkommen til å ta kontakt med kundeservice i det selskapet du har en avtale med.

Hva er forskjellen på Nordea Finans og Nordea Finance Equipment? Arrow Down

SG Finans blir med i Nordea Finance. De nåværende lokale selskapene i Nordea Finans og det nye Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans) vil inntil videre være to separate juridiske enheter med begrenset mulighet for å behandle kunder og partnere som en enhet inntil virksomhetene er integrert i fremtiden.

Har Nordea Finance Equipment det samme organisasjonsnummeret som SG Finans? Arrow Down

Nordea Finance Equipment AS vil ha samme organisasjonsnummer som da selskapet het SG Finans AS.

Vil det ikke være noen kobling mellom SG Finans og Societe Generale lenger? Arrow Down

Det som tidligere var SG Finans vil ikke lenger tilhøre Societe Generale Group, men vil være heleid av Nordea.

Factoring

Vil vi beholde samme kundebehandler som i dag? Arrow Down

Ja, inntil videre vil dere beholde den samme kontaktpersonen.

Må vi som kunde på factoring foreta oss noe? Arrow Down

Ja, dere må endre notifikasjonsteksten på fakturaene deres. Ta kontakt med din kundebehandler hvis du ikke mottatt mail om dette.
Betalingsmottaker må også endres til Nordea Finance Equipment AS.

Vil mailadressen for fakturainnsendelse endres? Arrow Down

Ja, den nye mailadressen er: fakturainnsending@nordeafinance.com

Hvilken organisasjon skal vi velge i ERP-løsningen vår? Arrow Down

Velg Nordea Finance Equipment AS.

Mitt kundeforhold

Har Nordea Finance Equipment andre priser og betingelser enn i SG Finans? Arrow Down

Nei, foreløpig vil det være de samme priser og betingelser som i din avtale med SG Finans.

Har Nordea Finance Equipment andre priser og betingelser enn Nordea Finans? Arrow Down

Ja, foreløpig er Nordea Finance Equipment og Nordea Finans to separate selskaper med ulike priser og betingelser.

Jeg har et kundeforhold i Nordea bank. Blir dette påvirket av sammenslåingen? Arrow Down

Nei, det vil ikke ha noen innvirkning.

Jeg er kunde i både Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans) og Nordea Finans. Får jeg alt på ett sted? Arrow Down

Nei, inntil videre vil ikke dine avtaler være samlet et sted.

Jeg er kunde i både SG Finans og Nordea Finans. Hvem skal jeg forholde meg til? Arrow Down

Inntill videre vil du måtte forholde deg til begge selskaper.

Jeg har kjøpt forsikring via mitt kundeforhold i SG Finans. Blir dette påvirket av eierskifte? Arrow Down

Nei, det vil ikke bli påvirket.

Jeg har fått et tilbud fra SG Finans. Er dette fortsatt gyldig etter 1. oktober? Arrow Down

Ja, det er fortsatt gyldig. Hvis avtalen inngås etter 1. oktober vil det være med Nordea Finance Equipment AS. Organisasjonsnummer vil uansett være det samme.

Jeg har nettopp signert en avtale med SG Finans. Blir denne påvirket av sammenslåingen? Arrow Down

Nei, den blir ikke påvirket.

Jeg har blitt oppringt av Nordea Finans. Kan dere ikke dele kundedata? Arrow Down

Nei, vi er to separate juridiske selskaper og har ikke lov å dele data uten spesifikt samtykke for dette.

Jeg ser at Nordea Finans har lavere pris på et produkt. Kan jeg få samme betingelser i Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Inntil videre er Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans) og Nordea Finans to separate selskaper med ulike priser og betingelser. Har du spørsmål om priser og betingelser ta kontakt med din kontaktperson.

Kundeportalen

Kan jeg logge inn og få oversikt over mitt kundeforhold hos både Nordea Finans og Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Nei, foreløpig er vi to separate juridiske selskaper og har ikke lov å dele data. Følgelig vil du bare se data på ditt engasjement hos Nordea Finance.

Er det samme innlogging hos Nordea Finans og Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Nei, du må logge inn med Bank ID i det selskapet du har tegnet avtale med.

Er det samme webadresse til innloggede sider i begge selskaper? Arrow Down

Nei, du logger inn fra websiden i det det selskapet du har tegnet avtale med.

Faktura

Må jeg endre kontonummer for betaling av faktura? Arrow Down

Det vil inntil videre være det samme kontonummeret, men fakturaen vil komme fra Nordea Finance Equipment og mottaker vil også dermed endres.

Vil jeg få fakturaene som vanlig, med samme forfallsdato som tidligere? Arrow Down

Ja, det vil ikke bli noen endring på det.

Vi bruker EHF. Trenger vi å foreta oss noe? Arrow Down

Nei, dere trenger ikke gjøre noe da organisasjonsnummeret vil være det samme.

Jeg har fått en purring/inkassovarsel fra SG Finans AS. Når jeg skal betale er mottaker i banken Nordea Finance Equipment AS. Er dette riktig? Arrow Down

Ja, Nordea Finance Equipment AS er tidligere SG Finans AS, bankkontonummer er det samme, så betaling vil komme riktig.

Kontaktperson

Får jeg samme kontaktperson som tidligere? Arrow Down

Ja, inntil videre vil du beholde den samme kontaktpersonen i det enkelte selskap.

Kan jeg kontakte både Nordea Finans og Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans) ang. mitt kundeforhold Arrow Down

Du må henvende deg til det selskapet som du tegnet avtalen med.

Hva er kontaktinformasjonen til min kontaktperson? Arrow Down

Den personlige e-postadressen til din kontakt skal avsluttes med @nordeafinance.com i stedet for @sgfinans.no. Telefonnummer er det samme.

Utkjøp

Vi har anmodet om utkjøp i SG Finans, hva vil skje? Arrow Down

Det vil ikke skje noe annet enn at kontraktspartner vil være Nordea Finance Equipment AS.

Auksjon

Jeg har akkurat vunnet en auksjon. Skjer det noe med betaling og overlevering? Arrow Down

Betaling og overlevering vil være med Nordea Finance Equipment i stedet for SG Finans.

Kundeservice

Er det samme kontaktinformasjon til kundeservice? Arrow Down

Telefonnummer er det samme, men mailadressen vil endres til kundservice@nordeafinance.com.

Kan jeg kontakte både Nordea Finans og Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans)? Arrow Down

Du må kontakte det selskap du har avtalen med.

Har Nordea Finance Equipment andre rutiner og prosesser enn i SG Finans? Arrow Down

Nei, vi vil inntil videre jobbe på samme måte med de samme rutiner og prosesser.

Har Nordea Finance Equipment andre rutiner og prosesser enn Nordea Finans? Arrow Down

Ja, vi er to ulike selskaper og vil inntil videre ha ulike rutiner og prosesser.

Nettsider

Hva er den nye webadressen til Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Den er www.equipment.nordeafinance.no.

Blir SG Finans24 borte? Arrow Down

Løsningen finnes fortsatt med samme funksjonalitet, men endrer navn til Partnerhub og får et nytt design.

Får SG Finans24 ny webadresse? Arrow Down

Ja, den nye webadressen er www.partnerhub.no.

Blir Kundeportalen borte? Arrow Down

Kundeportalen vil bestå med samme funksjonalitet, men får et nytt design.

Vil webFactoring bli borte? Arrow Down

webFactoring vil bestå med samme funksjonalitet, men vil ha noen mindre designendringer.

Lokasjoner

Endrer dere besøk- og postadresse? Arrow Down

Nei, foreløpig vil vi beholde de samme adressene.

Har dere fortsatt samme telefonnummer? Arrow Down

Ja, vi har de samme telefonnumrene inntil videre.

Vil de lokale kontorene fortsatt finnes? Arrow Down

Ja, vi vil inntil videre være på de samme steder som før 1. oktober.

Avtaler

Hva skjer med alle avtalene vi har med SG Finans? Arrow Down

Avtaler vi fortsette å løpe med samme betingelser og vilkår som dere hadde før 1. oktober.

Hvis jeg vil inngå en avtale nå, hvilket selskap tar jeg kontakt med? Arrow Down

Ta kontakt med selskapet du allerede har et kundeforhold med eller som du ønsker å inngå en ny avtale med. Hvis du har en utpekt kontaktperson, kan du kontakte ham / henne som vanlig.

Kan jeg flytte alle mine avtaler til et selskap? Arrow Down

Ta kontakt med din kontaktperson i selskapet du har avtale med i dag.

Kan jeg flytte mine avtaler mellom Nordea Finance Equipment (tidligere SG Finans)? og Nordea Finans? Arrow Down

Ta kontakt med din kontaktperson i selskapet du har avtale med i dag.

Jeg som leverandør har fått en ordre/finansieringsbekreftelse fra SG Finans, er den fortsat ggyldig etter 1. oktober? Arrow Down

Ja, den er fortsatt gyldig.